VMM RATTENBESTRIJDING

De app die de strijd tegen ratten vereenvoudigt!

PROJECTOMSCHRIJVING

Website VMM Rattenbestrijding

In opdracht van de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) hebben we een Androidapplicatie ontwikkeld specifiek om de strijd tegen ratten te ondersteunen. In heel Vlaanderen zijn verschillende rattenvangers actief en via deze app kunnen ze aanduiden in welke regio er ratten zijn, welke type rat er gevangen werd en welke type val ze hiervoor gebruikt hebben.

Door het verzamelen van alle beschikbare informatie kunnen analyses gemaakt worden over de rattenbestrijding in Vlaanderen.